Hermelinen

2014 tog lokala ägare tillbaka Hermelinen: Inger Aurell, Tomas Isaksson, Peter Backman, Lars Lundgren, Per-Erik Mattsson (vd) och Anders Henriksson (styrelseordförande).

Hermelinen öppnar vårdcentral

Luleå Det privata läkarhuset Hermelinen startar en vårdcentral i Luleå.

Bolaget Hermelinen vårdcentral AB har bildats och ska bedriva sin verksamhet i Hermelinenhuset vid Sandviksgatan.

Efter bolaget Sensias konkurs köpte de ursprungliga, lokala ägarna, 2014 tillbaka företaget som de hela tiden arbetat i. Det innebar att specialistsjukvård, operation och sjukgymnastik fortsatte, men vårdcentralen som hade 10.000 listade patienter las ner. Det fanns inte resurser att driva den delen vidare då. Men i Läkarhuset Hermelinen arbetade flera allmänläkare med egna mottagningar.

Nu har ett nytt bolag bildats för att åter driva en vårdcentral. 

- Det är något vi talat om i några år, och nu var det dags att göra det här. Det fungerade bra när vi drev en vårdcentral här och vi har lärt oss mycket under de år som gått, säger Anders Henriksson, som startade Hermelinen 1991.

Till en början planerar man att ha två läkare och 4-5 sjuksköterskor anställda på vårdcentralen. I planerna ingår också att ha jourmottagning, även på kvällstid. Man tänker också bygga vidare på de goda erfarenheterna av samarbete mellan vårdcentral och specialistsjukvård, som man hade före Sensias konkurs.

Anders Henriksson är styrelseordförande i det nya bolaget och Per-Erik Mattsson vd. Enligt planerna ska verksamheten starta i höst.

Annons