Hybrit ska bygga demonstrationsanläggning i Norrbotten

Luleå Nästa steg i Hybrit-projektet blir att bygga en stor demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp. Anläggningen ska placeras antingen i Vitåfors i Malmberget eller på Svartön i Luleå. 

Det meddelade Hybrits ledning vid en presskonferens under måndagen.

Hybrit, som ska utveckla en fossilfri stålproduktion, drivs tillsammans av LKAB, SSAB och Vattenfall. Snart är den nya pilotanläggningen i Luleå klar, den startar sin produktion i höst. Andra viktiga delar i projektet är en anläggning för att producera fossilfri pellets i Malmberget och ett stort vätgaslager i Luleå. Vätgas och el ska användas istället för koks och kol, vilket gör att man släpper ut vatten istället för koldioxid.

Nästa stora steg är en ny demonstrationsanläggning som ska producera drygt en miljon ton fossilfri järnsvamp per år. En volym som motsvarar halva produktionen i Luleå i dag. Anläggningen börjar byggas 2023, ska vara klar 2025 och kunna producera fossilfritt stål 2026. Därmed är man först i världen med fossilfri stålproduktion.

Den nya demonstrationsanläggningen blir en mycket större investering än de pågående investeringarna i projektet, som kostar cirka två miljarder kronor. Just nu undersöker man hur den ska finansieras. Förutom ägartillskott från de tre ägarbolagen, handlar det om grön finansiering från kapitalmarknaden, offentliga stöd och medel ur europeiska innovationsfonden.

En förutsättning för projektets tidsplan är att elnätets kapacitet byggs ut och att tillståndsprocessen inte drar ut på tiden.

- Det är akut att stärka elnätet och väldigt viktigt att vi får upp hastigheten på tillståndsprocessen för att vi ska nå målet till 2025, säger Andreas Regnell, strategichef på Vattenfall.

Samrådsförfarande för de två alternativa placeringarna påbörjas nu juni. Innan anläggningen kan byggas krävs ett miljötillstånd för själva anläggningen och koncession för att bygga ut elnätet.

Den nya demonstrationsanläggningen ska bli 150 meter hög, vilket kan jämföras med nuvarande masugn i Luleå, som är 90 meter hög.