Birgittabergvall Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för LTU och med i IVA:s styrgrupp för en hållbar nystart för Sverige. Foto: Tomas Bergman, LTU.

IVA föreslår nio nödvändiga åtgärder

Luleå Kungliga Vetenskapsakademiens styrgrupp, där LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn sitter med, föreslår nio nödvändiga åtgärder för att ta Sverige ur krisen med en hållbar nystart. 

- Projektet fokuserar på hur vi bäst kommer ur krisen och kan skapa ett konkurrenskraftigt Sverige som kan hantera dagens utmaningar. Det gäller främst klimatomställningen och den digitala revolutionen som kommer att förändra vårt samhället i grunden, men också om hur vi kan dra nytta av ett nära samarbete inom EU, säger Carl-Henric Svanberg, preses för IVA och ordförande för projektet Hållbar nystart Sverige.

IVA föreslår åtgärder inom nio områden för hållbar nystart av Sverige:

1. Samarbeta aktivt inom EU – det är ett måste för en hållbar nystart.

2.  Satsa offensivt på utbildningsinsatser i närtid – många måste göra jobbet. 

3. Öka de offentliga forskningssatsningarna.

4. Stärk den digitala infrastrukturen för att öka konkurrenskraften och nå klimatmålen.

5. Åtgärda bristerna i Sveriges elförsörjning – annars hotas den gröna omställningen.

6. Accelerera elektrifiering av transporter och industri beslut behöver tas i närtid.

7. Stärk innovation och öka investeringarna i biobaserad energi och biobaserade produkter – en av nycklarna till ett fossilfritt Sverige.

8. Öka resurseffektivitet - gå från ord till handling.

9. Effektivisera tillståndsprocesserna för miljöprövningar.

- Vägen till ett klimatneutralt Sverige kräver många svåra beslut där olika intressen ska vägas mot varandra. Dessa förutsätter väl underbyggda analyser och förslag. I detta arbete vill IVA som akademi bidra med kunskaper och erfarenheter från sina ledamöter, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

I IVA:s styrgrupp sitter:

Ordförande: Carl-Henric Svanberg, IVAs preses
Anna Adolfsson, ordförande IVAs studentråd
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå Tekniska Universitet
Elisabeth Nilsson, ledamot IVAs avd V Bergs- och materialteknik
Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco AB
Jacob Wallenberg, Investor AB
Jan Nygren, ordförande PrimeKey AB
John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi
Magdalena Gerger, ordförande IVAs Näringslivsråd och vd Systembolaget
Martin Lundstedt, Volvo AB
Tuula Teeri, vd IVA
Åke Svensson, ledamot IVAs avd I Maskinteknik

Annons