LKAB Markanvisning

Området där LKAB ansöker om markanvisning i Kiruna. Karta: LKAB

LKAB ansöker om markanvisning

Kiruna LKAB söker markanvisning för fortsatt gruvbrytning i Kiruna.

Fortsatt gruvbrytning behöver ta mark  anspråk i centrala Kiruna, i områdena Gruvstadspark 1 och delar av Gruvstadspark 2.

I området berörs 30 fastigheter. LKAB har ännu inte lyckats träffa överenskommelse med alla.

– Tid till att komma överens finns fortfarande men den tiden börjar rinna ut. Vi behöver göra en markanvisningsansökan i god tid innan utifall att vi inte lyckas komma i mål, säger Linus Niva, chef för samhällsomvandlingsenheten i Kiruna.

Fastighetsägare har blivit erbjudna marknadsvärdet, fastställt av oberoende värderare, med tillägget 25 procent, eller en ersättningsfastighet med utgångspunkt att den ska motsvara dagens funktion.

Markanvisningsansökan skickas in till Bergsstaten som beslutar om marken får tas i anspråk för LKAB:s gruvverksamhet. Markanvisningsansökan berör inte de fastighetsägare som LKAB redan träffat överenskommelse med.

– Vi tror och hoppas att vi kommer lösa alla knutar och träffa nödvändiga överenskommelser i närtid, säger Linus Niva.

Annons