LKAB huvudkontor Kiruna

LKAB och Kiruna återupptar diskussioner om samarbete. Foto: Lennart Håkansson

LKAB och Kiruna kommun återupptar samarbete

Kiruna LKAB och Kiruna kommun har återupptagit dialogen om samarbete kring stadsomvandlingen.

Parterna har en tid varit oense och låsta i en för LKAB nödvändig planändring, där stridsfrågan varit placeringen av den nya järnvägsstationen och sjukhuset.

— Jag ser våra samtal som en nystart på relationerna mellan LKAB:s ledning och kommunledningen i Kiruna. Vi har en gemensam inriktning att inte blanda kommunal myndighetsutövning med vår gemensamma ambition att utveckla ett attraktivt samhälle. Nu är det dags att gå vidare, vi har stora utmaningar och möjligheter framför oss inte minst i att säkerställa konkurrenskraft och attraktivitet på våra verksamhetsorter, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB.

— Jag ser verkligen fram emot att få börja fokusera på utveckling och tillväxten i Kiruna. Vi har tillsammans med LKAB nått en samsyn kring många mycket viktiga frågor för att skapa en större trygghet och helhetssyn i stadsomvandlingen. Tillsammans med LKAB ska vi bygga upp ett ännu mer attraktivt Kiruna, där människor vill bygga sin framtid och dit folk vill flytta. En centrumnära järnvägsstation och ett modernt sjukhus är också fortsättningsvis viktiga frågor som kommunen kommer att driva vidare i kontakter med Trafikverket och Region Norrbotten, säger Gunnar Selberg, Kirunas kommunalråd.

Annons