LTU satsar på distanskurser för besöksnäringen

Luleå Luleå tekniska universitet ska utveckla nya nätbaserade kurser för restaurang.- och besöksnäringen som drabbats hårt i coronakrisen. LTU är det lärosäte som får mest av regeringens stöd till universitet och högskolor.

LTU får fem miljoner kronor för att utveckla öppna nätbaserade så kallade MOOC-kurser, som ska lindra coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknaden.

– Personer i hotell-, turism- och restaurangbranschen som permitterats, varslats eller sagts upp från sina arbeten är en tydlig grupp vi på Luleå tekniska universitet inriktar oss på när det gäller MOOC-kurserna, säger Viktoria Mattsson, chef för samverkan, externfinansiering och innovation på LTU, som ansvarar för att samordna arbetet med att ta fram de digitala kurserna.

De nätbaserade kurserna produceras och lanseras under hösten 2020 via universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma, LTU Professional Education.

- Kurserna motsvarar 1-3 högskolepoäng och ungefär två veckors studier inom ett antal olika ämnesområden som ekonomi, marknadsföring, digitalisering och entreprenörskap. Kurserna kommer att vara öppna för deltagare från hela landet, säger Viktoria Mattsson.

Genom att erbjuda MOOC-kurser vill LTU vara det ledande universitetet inom livslångt lärande.