Stora Nolia snart slutsålt

Nolia AB har ekonomiska problem.

Nolia behöver ägartillskott för att undvika konkurs

Piteå Mässbolaget Nolia AB har drabbats hårt av coronakrisen och begär ett tillskott från sina ägare på 15 miljoner kronor.

Nolia AB ägs av de kommunala bolagen Piteå kommunföretag AB, Umeå kommunföretag AB och Skellefteå stadshus AB. De bolagens vd:ar skriver i ett gemensamt uttalande:

”Som ägare har vi ett ansvar för bolagets fortlevnad och kommer därför att om så erfordras tillskjuta de medel som krävs för att undvika konkurs. Nolia har varit och är en viktig aktör för att skapa mötesplatser i vår region och vi vill att bolaget kan fortsätta med verksamheten”.

Coronakrisen har gjort att flera mässor har fått ställas in och skjutas fram, däribland den stora mässan Stora Nolia i Piteå. Efter årets första fyra månader är underskottet 4,9 miljoner kronor och prognosen för helåret slutar på minus 11 miljoner kronor.

Frågan om ett mandat för ägartillskott på fem miljoner kronor från Piteå kommunföretag ska upp på fullmäktige den 22 juni.

– Nolia som bolag och då framförallt mässan Stora Nolia betyder väldigt mycket för Piteå som ort, vårt näringsliv och vårt föreningsliv. Det är en av de viktigaste händelserna under sensommaren vartannat år. Utifrån den bedömningen har vi sagt att vi är villiga att gå in upp till den här nivån, säger Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå till Norr Media. 

Annons