Nyab vinner uppdrag i Södertälje

Luleå Luleåföretaget Nyab har vunnit en upphandling för att bygga nya VA-ledningar till Trafikverkets förarprovslokaler i Södertälje.

Projektet är en förnyad konkurrensutsättning på totalentreprenad inom Nyabs ramavtal med Trafikverket.

Avgörande för uppdraget var att kunna genomföra alternativa lösningar med styrd borrning för att klara trånga passager och undvika vibrationer på järnvägen som går invid arbetena.

Projektet genomförs av Nyab Mälardalen och börjar i augusti.

Annons