Grönt Samarbete

Peter Carlsson, Northvolt, Pia Sandvik, RISE, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet, och Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå kommun.

Nytt samarbete för grön industri

Luleå Northvolt, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och Rise inleder ett strategiskt samarbete för att utveckla kompetensförsörjningen för den moderna industrin.

Bakgrunden är att Northvolts batterifabrik som byggs i Skellefteå gör Skellefteå och norra Sverige till centrum för Europas gröna omställning.

De fyra parterna vill tillsammans öka svensk attraktionskraft och skapa en miljö som är internationellt konkurrenskraftig.

Det nya samarbetet ska säkerställa en lyckad kompetensomvandling kring Northvolts etablering, och skapa en arbetsmodell som kan användas vid andra industrietableringar eller industriomställningar i Sverige.

– Vi har ambitionen att utveckla en ny modell för hur olika aktörer tillsammans kan jobba för att säkerställa industrins kompetensbehov, samtidigt som vi gemensamt tar ansvar för en kommuns utveckling. Det är proaktivt och visar vägen för vad som krävs om vi ska klara framtidens samhällsomdaningar, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet som har Skellefteå som en av fyra utbildningsorter.


Annons