LKAB huvudkontor Kiruna

Kiruna kan nu gå vidare med gruvbrytningen när detaljplanen ändrats till industriområde. Foto: Lennart Håkansson

Omstridd detaljplan beslutad

Kiruna Nu har Kiruna kommun antagit en ny detaljplan som möjliggör fortsatt drift för LKAB enligt de planer som företaget har. 

Kiruna kommun har dröjt med detaljplaneändringen och velat koppla den till placeringen av järnvägsstationen och sjukhuset.

Men nu har kommunfullmäktige ändrat detaljplanen för området 2:4 i Gruvstadspark 2 till industriområde.

– Att kommunen antagit detaljplanen för 2:4 är bra. Det innebär att vi kan fortsätta gruvbrytning i de delar av gruvan som påverkar detta område och vi behöver inte dra ner på produktionen i höst, säger Michael Palo, direktör för affärsområde järnmalm hos LKAB.

Annons