Kvarteret Bävern

Mattias Lundström (HSB), Gunnar Tåhlin (Galären), Anja Johansson (Luleå Kommun) och Roland Askebrand (Riksbyggen) vid tisdagens presskonferens. Foto: Galären.

Kvarteret Bävern 2

Bild: Snöhätta i samarbete med Stark Arkitekter, före detta Tirsen & Aili Arkitekter

Planerna för kvarteret Bävern börjar ta form

Luleå Under tisdagen presenterade Luleå kommun och ett konsortium med fyra byggherrar en avsiktsförklaring för utveckling av kvarteret Bävern i Luleå.

Det är fastighetsbolagen Galären, Lerstenen, Riksbyggen och HSB som tillsammans med Luleå kommun ska föreslå hur den nuvarande brandstationstomten vid Luleås stora infart ska utvecklas.

Målet är ett levande område med bostäder, hotell, utbildningslokaler, butiker och platser för möten mellan husen.

- Vi är otroligt glada och stolta över att tillsammans med de andra fastighetsbolagen kunna presentera avsiktsförklaringen med Luleå Kommun för kvarteret Bävern. Detta innebär att det arbete vi tillsammans lagt ner på att utveckla idéer för området med en stark arkitektonisk identitet nu är ett steg närmare att bli verklighet, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären. 

Idéskisserna för projektet i kvarteret Bävern omfattar drygt 200 bostäder, hotell med cirka 150 rum, lokaler på cirka 2.300 kvadratmeter och cirka 200 parkeringar under mark.

Vid tisdagens pressträff deltog kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande Anders Josefsson (M), Riksbyggens affärsutvecklingschef Roland Askebrand, Galärens vd Gunnar Tåhlin, HSB Norrs vd Mattias Lundström, Lerstenens vd Lars Sällström, stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson (S), miljö- och byggnadsnämndens ordförande Maritha Meethz (S), samhällsutvecklingschef Maria Nordgren, stadsarkitekt Johan Eriksson-Buhr och Landsbyggdspartiets Erland Nilsson.

Annons