Geoskills

Tommy Edeskär och Tomas Törnkvist, grundare av Geoskills.

De följer sin dröm och startar konsultbolag mitt i krisen

Luleå Det nya konsultbolaget Geoskills startar mitt i coronakrisen.

Tomas Törnkvist och Tommy Edeskär, som är geotekniska specialister, startade det nya konsultbolaget i Luleå i januari. Därmed gjorde de verklighet av sin dröm, att våga ta steget och driva igenom sin passion.

- Det går mycket bra. Vi har att göra. Vi är båda rätt etablerade namn på marknaden, så vi startade inte från noll, säger Tommy Edeskär.

Bolaget är nytt men grundarna har i snitt 18 års erfarenhet av bygg- och anläggningsbranschen. Båda är i grunden civilingenjörer. Tommy har forskat och doktorerat vid LTU, medan Tomas arbetat både inom konsult- och entreprenadbranschen i Sverige och Norge.

- Vi kombinerar Tomas praktiska erfarenhet från entreprenadbranschen med min teoretiska kompetens, och det gör oss unika. Praktisk erfarenhet och spetskompetens, säger Tommy Edeskär.

Genom Geoskills erbjuder de tjänster från idéarbete till färdigbyggande och skadeutredningar. Kunderna är allt från små lokala entreprenadföretag till de stora aktörerna i branschen och beställare som Trafikverket och anläggningsägare. Bolaget håller även utbildningar och bedriver kursverksamhet. Till skillnad från många andra konsultföretag vänder man sig också till privatpersoner.

Företaget bedriver även FoU-projekt. Bland annat samarbetar man med Skogstekniskt kluster där man försöker säkerställa transportkedjan och minska markskador inom skogsbruket.

Coronakrisen har inte försvårat Geoskills igångsättning i Sverige. Däremot har internationella samarbeten skjutits på framtiden.

- Vi har fått ställa in samarbeten i Nederländerna och Norge. Om det inte varit för coronapandemin hade vi haft uppdrag där redan i dag. Vår ambition är att jobba både lokalt och internationellt, säger Tommy Edeskär.

Än så länge är det bara de två grundarna i företaget. Man skalar upp genom att samarbeta med andra företag om det behövs.

- Vår lokala förankring är viktig för oss. Vi prioriterar att handla upp våra tjänster lokalt för att bidra till ett starkare lokalt och regionalt näringsliv, säger Tommy Edeskär.

Det finns också planer på att anställa fler i företaget.

- Vi kommer att anställa. Vi letar efter folk med rätt kompetens.

 

Annons