Luleå Airport

Numera är det inte så här många resenärer på Luleå Airport. Bilden är tagen innan coronapandemin bröt ut. Foto: Lennart Håkansson

Flygandet upphörde nästan helt i Norrbotten

Luleå Flygandet i Norrbotten upphörde nästan helt i april. 

Luleå Airport hade bara 5.411 passagerare i april, en minskning med 94 procent jämfört med samma månad i fjol. Sedan årsskiftet har Luleå haft 225.356 passagerare, en minskning med 40 procent jämfört med samma period 2019.

Kiruna Airport hade 1.486 passagerare i april, en minskning med 93 procent. Sedan årsskiftet har Kiruna haft 68.164 passagerare, en minskning med 33 procent.

Orsaken är den pågående coronapandemin som gjort att nästan alla flygplan nu står parkerade på marken.

Under april reste 63.000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 98 procent jämfört med april i fjol, då Swedavia hade drygt 3,2 miljoner resenärer.

- Även om vi nu ser tidiga tecken på att ekonomier öppnar upp och att flygbolag planerar för att återuppta en viss trafik, så är osäkerheten om marknadsläget och när restriktioner kan upphävas fortfarande mycket stor. Vi räknar därför inte med att flygtrafiken återhämtar sig i någon större utsträckning under de närmaste månaderna, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.