Ulf Hägglund

Ulf Hägglund, projektledare.

Jokkmokk tar fram ny turiststrategi mitt i krisen

Jokkmokk Den ekonomiska föreningen Destination Jokkmokk arbetar mitt i krisen med en ny strategisk och taktisk plan för turismens utveckling i Jokkmokk.

- Världen kommer se annorlunda ut när vi är bortom denna kris. Hur, när och var vi reser kommer vara annorlunda, resmönster, frekvens och efterfrågan kommer att vara annorlunda, och vi vill försöka ligga steget före, säger projektledaren Ulf Hägglund, tidigare vd på Jokkmokks näringslivsbolag Strukturum.

Under 2019 intervjuade näringslivsbolaget Strukturum drygt 100 företagare i Jokkmokk. Nästan 85 procent pekade ut besöksnäringen som det område som har den största potentialen för Jokkmokks utveckling. Samtidigt kunde man konstatera att besöksnäringens utveckling i Jokkmokk var sämre än för regionen Swedish Lapland. Swedish Lapland hade en tillväxt på åtta procent, medan Jokkmokk bara hade två procents ökning.

Arbetet med den nya strategiska och taktiska planen drivs i projektet ”Smart specialisering i destinationen Jokkmokk – strategisk och taktisk hållbar utvecklingsplan för lokal destination kopplat till process för regional smart specialisering”.

Metoden Smart specialisering introducerades av EU-kommissionen och är ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt där det finns störst potential för att lösa en samhällsutmaning som att skapa nya företag och jobb.

Projektet finansieras av Destination Jokkmokk ekonomisk förening tillsammans med Leader Polaris, EU:s jordbruksfonder för landsbygdsutveckling och Sparbanken Nord - Framtidsbanken.

Annons