Lars Bergh

Lars Bergh ny försäljningschef på IT Norrbotten.

Lars Bergh försäljningschef på IT Norrbotten

Luleå Lars Bergh blir ny försäljningschef på IT Norrbotten.

Han kommer närmast från Eltel Networks. Dessförinnan har han arbetat i många år inom Telia.

Lars Bergh blir försäljningschef för marknadsområde Wholesale vilket betyder att han ansvarar för uthyrning av fiber, våglängder, kapacitet och co-location (samlokaliseringar av teknisk kapacitet) i Norrbottens regionnät.

- Vi ser Lars som en betydelsefull pusselbit i den fortsatta viktiga utvecklingen för IT Norrbotten med att göra möjligt och tillgängligt, det vill säga att tillhandahålla en säker, väl utbyggd, trygg och stabil samhällskritisk infrastruktur i Norrbotten. De senaste månaderna har gjort det väldigt uppenbart vilken betydelse en robust digital infrastruktur har för att vi ska ha ett uthålligt samhälle. Där har IT Norrbotten tillsammans med våra ägare och partners en nyckelroll, säger Tomas Sundström, vd på IT Norrbotten. 

IT Norrbotten ägs av Region Norrbotten och kommunerna i länet och har till uppgift att utveckla och säkra en bra digital infrastruktur i Norrbotten.

Annons