Reemap

Pilotanläggningen i Malmberget. Foto: Fredric Alm

LKAB startar pilotanläggning för att göra apatit av gruvavfall

Malmberget LKAB har startat en pilotanläggning för att producera apatitkoncentrat från gruvavfall.

Pilotanläggningen är en del av Reemap-projektet vars mål är att utveckla teknik för att förädla gruvavfall till mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips.

– Vi är nu igång med det första viktiga steget, att producera apatitkoncentrat. Vi behöver testa, verifiera och planera för denna produktion noggrant och metodiskt för att få rätt utbyte och kostnader. Dessutom planerar vi för en produktion som är energieffektiv och koldioxidfri vilket medför en del utmaningar, säger Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter och vd för LKAB Minerals som driver utvecklingsprojektet inom LKAB.

Pilotanläggningen är mobil och byggd i containerplattformar för att kunna flyttas mellan LKAB:s verksamheter i Kiruna och Malmberget. Tester med avfallssand görs just nu i Malmberget.

- Vi bedömer att en fullskalig produktion i Malmberget och Kiruna kommer producera cirka 400.000 ton apatit årligen, i två verk som ytmässigt blir ungefär lika stora som våra andra processverk, säger Leif Boström.

Projektnamnet är sammansatt av två av huvudprodukterna som ska återvinnas från LKAB:s avfallssand, REE:er (rare earth elements/sällsynta jordartsmetaller) och MAP (en fosforsbaserad mineralgödselprodukt), som båda är identifierade som kritiska råmaterial.

Annons