Karta Malmberget

Fastigheterna som berörs ligger inom det markerade området. Karta: LKAB

LKAB vill expandera gruvområdet 34 hektar

Malmberget LKAB ansöker hos Bergsstaten om markanvisning för 34 hektar i västra Malmberget. Man är överens med de flesta fastighetsägarna i området.

Samtliga fastighetsägare har blivit erbjudna ersättning enligt framtagna ersättningsprinciper, antingen i form av betalning eller ersättningsfastighet. Boendemiljön är redan nu påverkad av vibrationer från seismisk aktivitet i marken på ett sätt som gör att bostäderna måste avvecklas.

– Vi behöver denna mark skyndsamt. Beräkningarna visar att vi behöver påbörja instängsling av området på grund av markrörelserna under 2022, säger Peter Segerstedt, chef för LKAB:s samhällsomvandlingsavdelning i Malmberget.

Redan träffade överenskommelser mellan fastighetsägare och LKAB påverkas inte av ansökan. Överenskommelse har träffats med 98 procent av fastighetsägarna inom området. 

– Det är glädjande att vi kommit överens med så många. Detta har varit möjligt tack vare dedikerade medarbetare och inte minst fastighetsägare vi kunnat föra en konstruktiv dialog tillsammans med. Nu tar vi ytterligare ett steg mot säkrad gruvdrift i Malmberget, säger Peter Segerstedt.

Annons