Multiaktivitetshus

Så ska det nya multiaktivitetshuset i Gällivare se ut.

Nyab börjar bygga multiaktivitetshuset

Gällivare Nyab Sverige AB har tecknat kontrakt med Gällivare kommun om att börja bygga det nya multiaktivitetshuset.

Kontraktet, som är värt mer än 50 miljoner kronor, gäller de inledande arbetena som består av rivning av affärslokaler och parkeringshus. Schakt och bergschakt på närmare 60.000 kubikmeter, och spontning och sanering av jordmassor.

-Glädjande att Nyab får utföra ytterligare ett samhällsbärande och för lokalsamhället viktigt projekt. Det centrala läget med förbipasserande fordonstrafik och fotgängare, boende samt näringsidkare ställer krav på särskild varsamhet, hänsyn och planering, säger Mikael Ritola, affärsområdeschef på Nyab.

Gällivares nya multiaktivitetshus blir en arena för idrott, simhall med äventyrsbad, bio, bibliotek och musik. Huset ska byggas i kvarteret Gojan i centrum, i folkmun kallat för Arcaden eller Tempohuset.

Byggnaden ska invigas under 2023.

Annons