Turismstatistik

Bara Jämtland har större turismexport än Norrbotten per invånare. Statistik: Stockholms Handelskammare

"Sommaren blir en mardröm"

Luleå Varannan utländsk turistkrona försvinner i sommar, enligt Stockholms Handelskammare. Norrbotten, Jämtland och Värmland är de län som har störst turismkonsumtion per 10.000 invånare.

Utländska gäster konsumerar normalt för 80,4 miljarder kronor under juni, juli och augusti. Det är pengar som riskerar att helt eller till stora delar falla bort. För Norrbotten handlar det om 4,6 miljarder kronor.

- Det som borde vara högsäsong riskerar att bli en fullständig mardröm. Faktum är att varannan krona från utlandsturister är avhängd dessa högsäsongsmånader och i vissa län är den exponeringen påtagligt mycket större, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Högst ekonomiskt värde av utländsk konsumtion under sommarmånaderna har Stockholm (18,8 miljarder), Västra Götaland (15,7 miljarder) och Skåne (7,7 miljarder).

I relation till befolkningens storlek är det dock Jämtland, Norrbotten och Värmland som ligger i topp. Här är det störst mängd turismkonsumtion per 10.000 invånare. 

I Norrbotten står sommarmånaderna för 56 procent av utländska besökares konsumtion.

Annons