Plantering

Årets planteringssäsong är igång. Foto: Sveaskog

Sveaskog klarar planteringssäsongen

Luleå Statliga Sveaskog har som mål att plantera 60 miljoner trädplantor under maj-september, varav drygt hälften ska planteras i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Coronapandemin och de stängda gränserna har tvingat Sveaskog och de cirka 45 underentreprenörer som genomför planteringen att söka arbetskraft inom Sverige och EU-området. Det kräver ett stort omställningsarbete att klara årets planteringar.

– Vi är överväldigade över det intresse som folk visat över att få vara med och plantera i år. Den stora utmaning nu är att säkerställa att vi hittat rätt kandidater bland den stora grupp som vill jobba med skogsplantering, säger Mattias Torger, produktionschef för marknadsområde Nord i Sveaskog.

Totalt planerar Sveaskogkoncernen att sätta 60 miljoner plantor under vårsäsongen, varav hälften i norra Sverige. I Norrbotten handlar det om cirka 18 miljoner plantor och i Jämtland och Västerbotten handlar det om drygt 12 miljoner plantor som entreprenörerna och Sveaskogs egna arbetslag ska få ner i marken under perioden maj till september.

Sveaskog har två egna plantlag sedan tidigare i Åsele och Sorsele. De förstärks nu med fler medarbetare och man startar även ett eget röjningslag i Lycksele för att stärka upp både röjarresursen och brandvakten. Sveaskog bedömer att det är ungefär 100 nya plantörer från den svenska arbetsmarknaden som kommer att sätta plantor i verksamheten.

Annons