Yrkeshögskolan I Skellefteå

Calle Lundahl, Lena Drugge, Marie Lundmark och Ulf Olofsson. Foto: Yrkeshögskolan i Skellefteå

Tre industriella utbildningar startar i Skellefteå

Skellefteå Vid Yrkeshögskolan i Skellefteå startar i höst tre utbildningar för produktions- och processtekniker.

Valet av Skellefteå som utbildningsort grundar sig på att Skellefteå har mycket verkstads- och processindustri, och det förstärks när nu den nya batterifabriken Northvolt etablerar sig. Bara Northvolt kommer de närmaste åren att anställa cirka 3.000 personer.

– Här kommer studenterna att få en bred utbildning som ger dem möjlighet att växa in i avancerade uppdrag inom framtidens industrier, säger Katarina Borstedt, tillväxtchef hos Northvolt.

Ulf Olofsson, rektor för Yrkeshögskolan i Skellefteå, säger att det finns ett stort intresse för de tre utbildningarna:

– Tidigare har det varit svårt att få studenter till utbildningar av det här slaget. Men medvetenheten om att de leder till avancerade framtidsjobb har ökat under de senaste åren, säger han.

Annons