Gällivare Coronapaket

Gällivare kommun lanserar åtgärder för att stötta företag under coronakrisen.

Gällivare lanserar stödpaket för kommunens företagare

Gällivare Gällivare kommuns krisledningsnämnd har beslutat om åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för företag i coronakrisen.

- Det är en svår tid för våra lokala företag i dessa coronatider. Det känns väldigt bra att vi i Krisledningsnämnden tagit beslut som till viss del kan mildra de ekonomiska följderna för vårt näringsliv, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

I åtgärdspaketet ingår att Gällivare kommun ska:

- Betala leverantörsfakturor så snabbt som möjligt.

- Förlänga betalningstid på fakturor för VA, renhållning, tillstånds- och tillsynsärenden till företagen.

- Förlänga betalningstid på hyror för företag.

- Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.

- Erbjuda möjlighet att pausa pågående tillstånds- och tillsynsärenden.

Ett näringslivsråd skapas med syftet att snabbt kunna stämma av och synka de insatser som kan göras. Medverkar gör ledarna för branschorganisationer, arbetsförmedlingen och andra aktörer. Näringslivsrådet kommer vara en bas för gemensam information, och samordna aktiviteter och prioriteringar.

En grupp med hashtaggen #stärkgällivare bildas. Det är ett initiativ som gemensamt skapats av: Gällivare Näringsliv AB, Ávki, Företagarna Gällivare, Gällivare Handel, Gällivare Turistcenter, Leader Polaris, Norrskensgallerian och Vallje för att stärka, stötta och utveckla Gällivares företag och organisationer genom krisen som Covid-19 innebär.

Annons