Kalix Vinter

Kalix kommun avsätter 10 miljoner kronor till lokala företag. Foto: Lennart Håkansson

Kalix avsätter 10 miljoner till lokala företag

Kalix Kalix kommun avsätter 10 miljoner kronor för att stötta lokala företag.

Alla Kalix kommuns gruppledare har enats om ett förslag på en tilläggsbudget på 10 miljoner kronor för att möta den kraftiga nedgången i näringslivet som orsakas av coronapandemin. Förslaget ska upp till beslut vid Krisledningsnämndens möte under tisdagen den 31 mars.

– Det är oerhört viktigt att alla partier kan arbeta tillsammans i den här extraordinära situationen, som är idag, när vi står mitt i den största krisen sedan andra världskriget, säger Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix kommun.

Kalix kommun kommer också att förbereda förslag för att så snart som möjligt kunna gå in med riktade stöd till de näringar som nu har drabbats hårdast.

Annons