Creative North

Gruppbild på Creative North-klustret taget på NMW2020. Foto: Dan Abbott, Storm Studios.

Kreativt kluster får 5,6 miljoner

Piteå Projektet Creative North får totalt 5,6 miljoner kronor för att utveckla kreativa företag i norr.

- Vi vill jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa bolag, säger Greta Wimander, projektledare för Creative North på Piteå Science Park.

Hälften av pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och hälften från regionala aktörer.

Pengarna ska användas till att bygga upp branschklustret Creative North för att öka samverkan, kunskapsspridning och innovationskraft inom kreativa näringar i ett treårigt EU-projekt. Målet är fler arbetstillfällenoch tillväxt i regionen.

- Projektet syftar bland annat till att ta fram en strategi för att långsiktigt trygga kompetensförsörjningsbehovet hos företag verksamma inom kreativa näringar. Projektet förväntas bidra till insatsområdets mål "Fler växande företag i övre Norrland", säger Maria Eliasson, handläggare för Regional tillväxt norra Sverige på Tillväxtverket.

Bolagen som ingår i klustret är Oh my, In The Cold, More Digital Studio, Tromb, Sigmar metodbyrå, Yours, Vinter, Meramedia, Henson PR, Eriksson/Nord Agency och Changemaker Education.

Finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Boden Business Park, Sparbanken Nord och Luleå tekniska universitet.

Annons