LKAB skylt huvudnivå

LKAB får stöd för att utveckla koldioxidfri malmbrytning på stora jup. Foto: Lennart Håkansson

LKAB får stöd för koldioxidfri underjordsbrytning

Malmfälten LKAB:s satsning på en koldioxidfri underjordsbrytning får stöd på 207 miljoner kronor från Energimyndigheten.

Stödet går till LKAB:s satsning Sustainable Underground Mining (SUM) som ska utveckla en koldioxidfri, digitaliserad och autonom underjordsbrytning på stora djup. 

Närmare bestämt avser stödet den del av SUM som kallas Testbädd för integrerat, effektivt och koldioxidfritt gruvbrytningssystem. Stödet utgör ungefär en femtedel av den totala kostnaden för projektet som är på 1,1 miljarder kronor.

Först ska man skapa en fysisk och virtuell testgruva, för att sedan skala upp och införa brytningsmetoden i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget.

- I projektet driver vi bland annat utvecklingen mot en eliminering av dieseldrivna gruvmaskiner och därmed en koldioxidfri gruvbrytning. Vi ska också ta fram och utvärdera lednings- och integrationssystem som samlar in data som sedan kopplas samman i ett effektivt ekosystem. Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Satsningen SUM görs tillsammans med Volvokoncernen, ABB, Epiroc och Combitech.

Annons