Lenita Ericson

Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå.

Luleå kommun stöttar det lokala näringslivet

Luleå Luleå kommun har tillsammans med det kommunala bolaget Luleå Business Region beslutat om en rad åtgärder för att underlätta för företag som drabbas av coronapandemin. Bland annat ger kommunen en påskgåva till anställda.

– I coronapandemins spår är det viktigt att vi hjälper varandra så långt det går. Att stötta det lokala närings- och föreningslivet är extra viktigt i ett krisläge. Många företag har det väldigt tufft just nu. Där vi som kommun kan hjälpa till, så gör vi det, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Fler åtgärder ska nu genomföras.

Luleå Business Region ska samordna en företagssupport där näringslivets olika intresseorganisationer ska samarbeta och bidra med sin kompetens för att hjälpa företag med frågor kopplade till coronapandemin.

– Vi ser en situation där vi måste agera snabbt. Vi jobbar för fullt med att kunna lansera företagssupporten nu på fredag. Den ska hjälpa näringslivet med råd och stöttning i detta svåra läge, säger Jenny Hellman, vd för Luleå Business Region.

Luleå kommun ska ge alla anställda en påskgåva som både är ett tack för ett viktigt arbete och ett stöd för det lokala näringslivet. Gåvan består av ett presentkort på 300 kronor för att handla i Luleås butiker.

Andra åtgärder är:

- Snabbare utbetalning till kommunens leverantörer, 15 dagars betaltid istället för 30.

- Kommunens arrangemang och konferenser ska i första hand ombokas och inte avbokas.

- Uteserveringar kan öppnas tidigare än 1 maj.

- Icke verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden skjuts upp.

- En E-tjänst skapas för att underlätta åtkomsten till kommunens direktupphandlingar

- Det ska bli lättare för företag i kommande upphandlingar genom lägre årsomsättning- och ratingkrav.

Det kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder.

- Vi ska vara lyhörda för vilka behov näringslivet har. För många aktörer utgör avgifter och lokalhyror en betydande del av de fasta kostnaderna. I nuläget arbetas det för högtryck med den frågan på alla nivåer. Vi följer utvecklingen nära och det innebär att förutsättningar till lättnader för näringslivet kan förändras från dag till annan, säger kommunalrådet Lenita Ericson.

Annons