MBV Systems

MBV Systems personal. Vd Lars Lindqvist längst till höger.

MBV Systems säljer nytt mätsystem till Boliden

Piteå Piteåföretaget MBV Systems levererar ännu ett av sina mätsystem till Boliden som ska installera det i gruvan i Garpenberg.

MBV Systems har tidigare levererat sitt 3DPM-system till Boliden som installerat det både i Aitik och Garpenberg.

- Vi är mycket stolta över att Boliden har beslutat att installera ytterligare ett 3DPM-system i deras gruva i Garpenberg. Vårt första system levererade vi för fyra år sedan när Boliden letade efter ett system som skulle kunna hjälpa dem att förbättra sina processkunskaper och kontrollstrategier för krossar och anrikning på Aitik, säger MBV Systems vd Lars Lindqvist.

Med systemet kan Boliden upptäcka stenblock och bergbultar online och ta kontroll över partikelstorlek och volymflöde. Inom gruv- och metallindustrin är kross- och kvarnprocesser stora energikonsumenter. Med förbättrad hantering underlättas en hållbar produktion på lång sikt.

- MBV Systems har levererat en utrustning som ger oss en tillförlitlig skut- och bergbultsdetektering i en krävande miljö. Utrustningen har gett oss möjligheten att ta kontroll vart vi hanterar skut och bergbult i vår infraktslinje. Detta medför också att de stopp som genereras kan hanteras på ett säkrare och enklare vis, säger Andreas Forslund, projektledare på Boliden Garpenberg.

3DPM är ett visionssystem för mätning av partikelstorleksfördelning online, som är utvecklat av MBV Systems i samarbete med det australiensiska företaget Innovative Machine Vision (IMV) och Luleå tekniska universitet.

Annons