Karl Johan Gramner

Karl-Johan Gramner, vd för Xolaris.

Mobilaris dotterbolag byter namn

Luleå Mobilaris National Security byter namn till Xolaris Civil Security och lanserar guide för Covid-19.

Ett av Luleåföretaget Mobilaris dotterbolag, Mobilaris National Security, blir nu självständigt och byter namn till Xolaris Civil Security. 

Samtidigt publicerar företaget en guide över hur man kan använda avancerad teknik för att säkra myndigheters kommunikation till allmänheten under kriser som den vi nu befinner oss mitt i  under coronapandemin.

- Säkerhet har varit den gemensamma nämnaren för alla dotterbolag inom Mobilaris-koncernen. Vi kommer att fortsätta med det arbetet som Xolaris, och i dessa svåra tider har behovet aldrig varit större. Hot mot allmänheten visar sig i flera olika former och inskränker både arbete och fritid, säger Karl-Johan Gramner, vd på Xolaris Civil Security.

Utbrottet och spridningen av Covid-19 har skapat ett ökat behov av Xolaris lösningar. En av företagets mjukvaruprodukter, CIWS (Community Information and Warning System), gör det möjligt för myndigheter att kommunicera med allmänheten via SMS under kriser och katastrofer. Nu samlar Xolaris sin erfarenhet och kunskap i en publik guide för att hjälpa myndigheter att kontrollera spridningen av Covid-19.

Nu får företaget, som varit dotterbolag till Mobilaris, en självständig ställning.

- Under våra 20 år som Mobilaris National Security har vi utvecklat vår verksamhet internationellt genom att hjälpa myndigheter att hålla medborgare säkra och förhindra kriminella aktiviteter. Vi behåller en solid bas med samma ägare och personal. Självständigheten ger oss en egen plattform med ett ökat fokus för att fortsätta stärka våra lösningar, som tar oss och våra kunder till framtidens civilsäkerhet, säger Karl-Johan Gramner.

Namnet Xolaris betyder tillhöra solen.

Annons