Nytt krispaket för småföretag

Luleå Regeringen lanserade under onsdagskvällen ett nytt krispaket riktat till småföretag som drabbas av coronapandemin.

Det här är de nya åtgärder som regeringen föreslår:

En statlig företagsakut för små och medelstora företag inrättas. Här kan företagen få en statlig lånegaranti, där staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset. Ett företag kan låna maximalt 75 miljoner kronor. Ramen för statens garantier är satt till 100 miljarder kronor.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda på den del av lönen som inte överstiger 25.000 kronor per månad. Det motsvarar skattelättnader på upp till 5.300 kronor per anställd och månad. Det gäller under perioden 1 mars - 30 juni. Beräknad kostnad för staten är 33 miljarder kronor.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Det gäller framför allt sällanköpshandel, hotell och restaurang. Tanken är att  det ska ske en omförhandling av hyror där staten står för hälften av av hyresnedsättningen upp till hälften av den fasta hyran. Staten avsätter 5 miljarder för detta.

Egenföretagare får möjlighet att avsätta hela den skattepliktiga vinsten för 2019 i en periodiseringsfond, som sedan kan kvittas mot eventuella förluster i framtiden. Maximal avsättning är 1 miljon kronor. Det innebär att många kan få tillbaka den preliminärskatt de betalat under 2019. Det gäller enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Förslaget innebär en likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Dessutom kan egenföretagare få anstånd med inbetalning av moms. Förslaget kan innebära en tillfällig kostnad på 7 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkningen utnyttjas.

Annons