Optimation

Optimation löser 80-årigt problem

Piteå Piteåföretaget Optimation har fått patent på en lösning av ett 80-årigt problem inom industrin. Nu använder SCA Munksund metoden.

Det handlar om en ny styrning som kan minska bränsleförbrukningen i mesaugnar i svensk massaindustri. Den kan också användas inom kalk- och cementindustrin, som är den industri som släpper ut näst mest koldioxid i Sverige efter stålindustrin.

- Vi har haft idén till patentet under en längre tid, men vi har saknat en kund som varit beredd att satsa på ett helt nytt sätt att tänka. När sedan SCA Munksund byggde en ny ugn beslutade man sig för att även införa en ny överordnad styrning och valet föll på Optimations lösning, säger Erik Berg, Optimation.

- Man hade ju tidigare hört om styrningar till mesaugnar som kanske inte varit så lyckade men det som fick mig att tro på Optimations styrning var deras resonemang om hur olika parametrar inverkar på processen samt att det fanns någon slags enkelhet i den så den gick att förstå. Så här i efterhand är vi nöjda med resultatet och jag tror också att den jämnhet som styrningen ger också motverkar uppkomsten av ringar och bollar som annars kan vara ett stort problem för mesaugnar, säger Fredrik Lind, driftspecialist vid SCA Munksund.

Optimation är ett teknikkonsultföretag som arbetar med fokus på processindustrins behov av kvalificerade tjänster och lösningar inom reglerteknik och simulering. Företaget har säte i Piteå och kontor i Luleå, Sundsvall och Uppsala.

En mesaugn är en roterande ugn som används inom pappersmassatillverkning. I mesaugnen kalcineras "mesa", en avvattnad slurry som består av utfällt kalciumkarbonat, till kalciumoxid, det vill säga bränd kalk. Processen kallas också ombränning.