SSAB sänker utdelningen

Luleå SSAB:s styrelse föreslår nu en sänkning av den föreslagna utdelningen till aktieägarna.

Styrelsen har tidigare föreslagit en utdelning på 1,50 kronor per aktie. Nu föreslår man istället att årsstämman den 1 april beslutar om en utdelning på 0,75 kronor per aktie.

Det första kvartalet har i stort motsvarat förväntningarna, men utsikterna framöver är osäkra på grund av coronapandemin och hur den påverkar industriproduktion och ekonomisk utveckling, framgår av ett pressmeddelande.

SSAB har en stark balansräkning med en historiskt sett låg skuldsättning och har säkerställt en mycket god likvid beredskap. Men mot bakgrund av den nuvarande osäkerheten anser styrelsen att det av försiktighetsskäl är motiverat att halvera utdelningsförslaget.

Annons