Textilia varslar samtliga anställda

Boden Textilias tvätteri i Boden har varslat alla 65 anställda om uppsägning.

Orsaken är den hårda konkurrensen på marknaden där det gäller att vinna viktiga upphandlingar från offentliga sektorn.

Region Norrbotten har anlitat tvätteriet i Boden sedan det byggdes 1979 och är nu Textilias största kund i Boden och står för 55 procent av intäkterna. 

Men det avtalet går ut om ett år och nu lämnar Textilia in ett anbud för att få förlängt uppdrag. Osäkerheten om hur det slutar gör att företaget nu varslar de anställda.

- Nu har vi gjort allt som står i vår makt för att försvara vårt avtal genom att lämna ett mycket konkurrenskraftigt anbud. Men den rådande tuffa konkurrensen på marknaden och att det aldrig finns några garantier i offentlig upphandling gör att vi tvingas varsla all personal om uppsägning, säger Textilias vd Fredrik Lagerkvist i ett pressmeddelande.

Tvätteriet i Boden har funnits sedan 1979 och i Textilias regi sedan 2009. Tvätteriet är en av Bodens största privata arbetsgivare och sysselsätter 65 personer, varav 55 tillsvidareanställda och 10 visstidsanställda.