Stark Arkitekter

Medarbetarna i Stark Arkitekter.

Tirsén & Aili blir Stark

Luleå Tirsén & Aili Arkitekter byter namn till Stark Arkitekter.

Efter att ha varit verksamma i mer än 30 år vill företaget med namnbytet markera ett steg i utvecklingen.

- Det är en ny tidsera och det vill vi markera med namnbytet. Vi kommer att ta med oss både historik och gedigen kompetens framåt, samtidigt som nya talanger tillför andra insikter och kunskaper i bolaget. Det utvecklar kulturen och växlar upp vårt erbjudande, säger Lars Wredendal, vd och delägare på Stark Arkitekter. 

De gamla grundarna har tillsammans med nya delägare processat fram det nya namnet.

- Det är en blandning av nostalgi och stolthet som sköljer över mig i detta läge. Man kan nästan likna det vid att se sitt barn växa upp. Jag ser fram emot att fortsätta resan med Stark Arkitekter, säger Bengt Aili.

Stark Arkitekter kommer att sitta kvar i sina lokaler på Varvsgatan i Luleå.

Företaget har i dag cirka 20 medarbetare, både arkitekter och byggnadsingenjörer. Några har varit med sedan mitten av 80-talet, medan andra anslutit de senaste åren.

Företaget kommer fortsätta arbeta inom sina etablerade områden: utrednings- och programarbete, idé-, utvecklings- och exploateringsskisser, A-projektering, projekterings- och projektledning för alla typer av uppdrag, från övergripande stadsbyggnad till byggnadsdetaljer.

Annons