Mikael Staffas Boliden

Mikael Staffas, vd och koncernchef för Boliden.

Boliden och LTU ingår samverkansavtal

Luleå Boliden och Luleå tekniska universitet har ingått ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal.

Avtalet innebär ett samarbete inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling, och inom forskning och innovation, främst inom automation och resursutnyttjande.

Det nya avtalet är en fortsättning på ett långvarigt samarbete mellan Boliden och LTU, som handlat om att utveckla teknik och öka kompetensen inom både gruv- och smältverksverksamhet. Boliden har också rekryterat viktig kompetens från LTU.

- Att attrahera och vidareutveckla kompetenser och tekniker är en viktig del av Bolidens strategi och kräver ett långsiktigt arbete. Vi är redan idag ledande inom bland annat klimatprestanda och jag ser fram emot kommande insatser för att vidareutveckla verksamheten ytterligare, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef för Boliden.

Några exempel på projekt inom det nya avtalet är processautomation och digitala tvillingar, interaktion människa-maskin vid automatisering, och hållbarhetsstyrning och social acceptans.

- I samband med klimatomställningen efterfrågas allt mer metaller och mineral. Luleå tekniska universitet och Boliden har samtidigt en lång och framgångsrik historia och tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för en mer hållbar råvaruförsörjning, säger Pär Weihed, professor och prorektor på Luleå tekniska universitet.

Annons