Få tror på sjunkande bostadspriser

Sverige Bara två procent av de tillfrågade trodde på sjunkande bostadspriser under det kommande året.

Det är lånebolaget SBAB som genomfört en undersökning med 1.100 bostadsägare. I den trodde en majoritet, 68 procent, på att bostadspriserna stiger på ett års sikt. 20 procent tror att priserna står stilla, medan 2 procent tror att priserna sjunker.

– Den första coronavågen i våras fick boprisförväntningarna att rasa långt ner i källaren. Från att det då var betydligt fler som trodde på sjunkande än stigande priser, gäller nu det omvända. Trots att vi är inne i en andra coronavåg tror endast två av hundra bostadsägare att priserna kommer att falla det närmaste året. Denna utbredda optimism kan nog förklaras av att vårens farhågor om fallande priser inte besannades. Det är uppenbart mycket psykologi i förväntningarna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

SBAB säger också att banken SEB:s och mäklarföretaget Erik Olsson:s motsvarande undersökningar ger stöd åt bilden.

– Samstämmigheten mellan de olika indexen är dock ovanligt stor just nu, vilket stärker bilden av att hushållen överlag tror på fortsatt stigande bopriser framöver, säger Robert Boije.

Annons