Projekt Fresme

Projekt Fresme producerar metanol från masugnsgas som Swerim tar från SSAB via gasledningen på bilden. Från vänster Thomas Olsson, Swerim, Ola Sommerset Risdal, CRI och Eric van Dijk, NTO

Genombrott för metanol ur masugnsgas

Luleå Forskningsprojektet Fresme har vid Swerim i Luleå lyckats utvinna metanol ur masugnsgas.

I projektet ingår två stålverk, SSAB och Tata Steel, som genom forskningen fått svar på frågan om hur metanol, med rätt teknik kan utvinnas ur överskottsgaserna från stålproduktion. Det minskar klimatavtrycket vid stålproduktionen och innebär också ett alternativ till fossila bränslen, som kan användas till exempel för sjöfarten.

Projektet har lyckats utvinna ett ton metanol per dag ur masugnsgasen.

Det sker genom en teknik där man fångar upp koldioxiden i masugnsgas och omvandlar den till vätgas. Både koldioxid och väte används för att tillverka metanol. I produktionen av metanol har projektet använt grön vätgas, som produceras genom elektrolys av vatten vid tillverkningen. Eventuellt överskott av koldioxid fångas upp och lagras.

Elva aktörer från sex länder har deltagit i det fyraåriga projektet som EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har finansierat med 110 miljoner kronor.

Annons