Karl Andersson

Karl Andersson, biträdande professor vid LTU i Skellefteå. Foto: LTU

LTU invigde Creaternity

Skelleft Under onsdagen invigdes Luleå tekniska universitets nya forskningssatsning Creaternity, där samarbete med näringslivet är en viktig del.

Det handlar om hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonomi. 

Forskningen inom området utnyttjar digitaliseringen för att uppnå cirkulärt användande av material. Målet är ett koldioxidfritt och resursneutralt samhälle. Creaternity ska samla cirka 25 forskare inom olika ämnen. Syftet är att ta ett helhetsgrepp om industrins hållbarhetsutmaningar för att möjliggöra nya innovationer. 

– Vi kommer att studera tekniken som behövs för att följa ett material genom det cirkulära flödet, och hur människan påverkas, säger Karl Andersson till Norran. Karl Andersson är tillsammans med professor Roland Larsson vetenskaplig ledare för Creaternity.

Invigningen genomfördes digitalt med ett seminarium. LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn förrättade själva invigningen genom att knyta samman två band, vilket symboliserar samarbetet mellan LTU och näringslivet i regionen.

Flera projekt är redan igång inom Creaternity, bland annat ett tillsammans med Northvolt i Skellefteå och ett med Boden Energy Symbiosis.

En viktig del i satsningen är en forskarskola som startar efter nyår.

Annons