Birgitta Bergvall Kareborn

LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn. Foto: Tomas Bergman

LTU öppnar för korttidspermitterade

Luleå Luleå tekniska universitet tar tillsammans med Lunds universitet fram en modell för samarbete mellan näringsliv och högskolor under pandemin.

Det ska bli enklare för personal inom näringslivet att få tillgång till kompetensutveckling vid universitet, på plats eller digitalt. Nu testas möjligheten inom ett projekt finansierat av Vinnova.

– Det är viktigt att vi identifierar möjligheter där vi på olika sätt kan vända de negativa konsekvenserna av dagens pandemi till något positivt. Den nya modell som vi har tagit fram tillsammans med Lunds universitet, är ett sådant exempel då den ger en unik möjlighet till ökad personrörlighet för korttidspermitterad personal inom svenskt näringsliv, till nytta för både näringsliv och akademi, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Modellen för så kallad affilierad kompetens som nu testas bygger på att anställda med nyckelroll eller kärnkompetens inom företag kan verka vid ett universitet en kortare period. Det övergripande syftet med vistelsen vid universitetet är att personer med spetskompetens inom olika områden inom näringslivet ska kunna vidareutveckla sin kompetens till nytta både för sig själv, företaget och universitetet.

Arbetstagare som permitteras på grund av pandemin får del av sin lön betalad av staten. De personer som erbjuds så kallat korttidsarbete kan få sin arbetstid minskad och under den arbetsbefriade tiden finns möjlighet att delta i kompetensutveckling eller utbildning.

Annons