AI Utbildning LTU

Marcus Liwicki, Josefine Enman och George Nikolakopoulos, vid den nya utbildningen på Luleå tekniska universitet.

LTU startar utbildning inom AI

Luleå Luleå tekniska universitet startar en ny civilingenjörsutbildning inom tillämpad artificiell intelligens (AI). Det är världens första utbildning i sitt slag.

Civilingenjörsutbildningen har en specialisering inom AI och neurovetenskap och startar hösten 2021.

– Civilingenjörsprogrammet i tillämpad artificiell intelligens (AI) riktar sig till den som verkligen vill förstå AI. Inom området maskininlärning och AI får studenterna bland annat lära sig grunderna i hur man kan simulera mänsklig intelligens med maskiner. Våra studenter får lära sig hur effektiv matematik tillsammans med datorer och interaktiva system kan hjälpa oss i vardagen, säger Marcus Liwicki, ämnesföreträdare och professor i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet och lärare på det nya civilingenjörsprogrammet.

Målet med utbildningen är att studenterna ska lära sig att utveckla självlärande intelligenta system och fungerande AI-applikationer, utifrån etiska principer som kan lösa problem för industri, forskning, utbildning, olika sociala områden och hälsa.

Annons