Orjanpekka Sebastianjonsson

Örjan Pekka, Filipsborg, och Sebastian Jonsson, Nordic Lapland adventures.

Turismföretagare i nederländskt samarbete

Kalix Voigt travel ska börja erbjuda paketresor med aktiviteter på Filipsborg och Frevisören.

Enligt ett pressmeddelande från samarbetet Coastal Lapland är avtalet ett resultat av ett gemensamt arbete som inleddes för tre år sedan.

– Avtalen är ett genombrott när det gäller att nå de internationella resebolagen, i det här fallet Nederländerna och Voigt Travel. Det tar tid att hitta rätt i de stora nätverken och vinna det förtroende som krävs för
att vara säljbara hos resebyråerna, säger Sebastian Jonsson på Nordic Lapland Adventures.

Bland annat ställs stora krav på hur aktiviteterna beskrivs. 

– Vi ser bland annat att varje aktivitet måste ses som en produkt som specificeras in i minsta detalj för att resebyråerna ska kunna garantera innehållet till sina kunder. En tretimmars skotersafari behöver två fullskrivna A4:or med beskrivning, säger Örjan
Pekka, ordförande i Coastal Lapland och ägare till Filipsborg.

Pandemin är en del av förklaringen till att avtalet nu gått i hamn, enligt pressmeddelandet.

– Internationella agenter som jobbat med finska Lappland söker andra alternativ. Sökarljuset riktades mot norra Sverige. Intresset hos internationella operatörer har ökat högst betydligt, inte bara genom de avtal vi nu slutit. Ursprungligt startdatum var i slutet av december men resorna har på grund av förändrat pandemi-läge skjutis fram till att inledas i februari, säger Örjan Pekka.

Annons