Umeå Hamn

Umeå storsatsar på hamnen de närmaste åren. Foto: Umeå hamn

Umeå storsatsar på hamnen

Umeå Kommunägda Umeå hamn satsar 1,4 miljarder kronor för att göra Umeå till Europas nordligaste logistiknod för intermodala transporter.

Just nu pågår investeringar för 340 miljoner kronor för Wasalines nya färja som tas i bruk våren 2021. 

Den största aktören i hamnen är SCA. Efter SCA:s beslut 2019 att investera 7,5 miljarder kronor i en ny pappersmaskin i Obbola blev det akut att börja bygga ut hamnen. 2023 kommer SCA att gå från en produktion på 450.000 ton kraftliner till 725.000 ton varje år.

- Umeå växer kontinuerligt och bryter därigenom mönstret för hela norra Sverige, och det spiller av sig. Vi är mer kända som universtiets- och myndighetsstad men Umeå har ett rikt näringsliv och ett strategiskt läge i Norden med kopplingen mot Finland, säger Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg på Inab, Infrastruktur i Umea AB, till publikationen Intelligent Logistik.

Umeå hamn ägs av Umeå kommun, som tillsammans med Vasa stad i Finland äger Wasaline och Kvarken Ports, hamnarna i Vasa och Umeås gemensamma hamnbolag.

Intermodala transporter betyder att man för samma vara eller passagerare nyttjar flera olika transportsätt, till exempel omlastning mellan fartyg och järnväg eller mellan lastbil och järnväg.

Annons