Vinit Parida

Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Vetenskapspris till Vinit Parida

Luleå Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid LTU, får Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris.

Priset inrättades 2006 av Nordeas Norrlandsstiftelse och tilldelas framträdande forskare vid Luleå tekniska universitet. Det ges till forskare med god utvecklingspotential och vars forskningsresultat bidrar till tillväxt och utveckling. Forskaren ska vara en god företrädare för universitetet.

−Jag är väldigt tacksam för att Nordeas Norrlandsstiftelse hedrar mig med det här priset. Min forskning är till stor del ett resultat av produktivt samarbete med ett talangfullt forskarteam från Entreprenörskap och innovation på Luleå tekniska universitet och internationella forskare. Det här priset ger mig en boost att fortsätta med min passion; industri-orienterat forskningsarbete, säger Vinit Parida.

Vinit Paridas forskningsområden är digitalisering, affärsmodeller och industriella ekosystem för cirkulär ekonomi och hållbar industri, där alla områden tangerar eller har direkt koppling till Nordeas verksamhet.

Han har en hög vetenskaplig produktion, vilket ledde till att han 2019 hamnade på 24:e plats när tidningen Fokus rankade de 100 mest produktiva och citerade forskarna i Sverige i kategorin samhällsvetenskap. Han har en stark nationell och internationell position.

Prissumman är på 100 000 kronor.

Annons