Luleå flygbild sommar

Brist på bostäder och intressanta jobb

Luleå Det råder brist på bostäder och intressanta jobb i Luleå. Det tycker många av de 601 unga människor i åldern 18-35 år som svarat på en enkät om ungas bild av Luleå. Men de ser fördelar också.

För fjärde året i rad går Luleå kommun ut med enkät för att få en bild av vad unga tycker är viktigt vid val av bostadsort, och hur de tycker att Luleå motsvarar det.

Brist på bostäder och intressanta jobb är nackdelar som många lyfter. Högt betyg får däremot närheten till naturen, tryggheten, universitetet och utbudet av idrott.

– Det här är viktiga resultat som vi behöver sätta oss ner och analysera. Riktigt roligt är att så många fler kvinnor svarar att de kan tänka sig att bo i kommunen. Här behöver vi anstränga oss mer för att synliggöra Luleå som en jämställd plats där alla är välkomna, säger kommunalrådet Fredrik Hansson.

I undersökningen ingår tre grupper: nyligen inflyttade till Luleå (200 personer), nyligen utflyttade (201) och Luleåbor sedan minst tio år (200). En tredjedel av dem som svarat är studenter, en fjärdedel har barn.

Annons