Geoskills

Tommy Edeskär och Tomas Törnkvist, grundare av Geoskills.

Geoskills blir distributör och partner till Tensar

Luleå Luleåföretaget Geoskills AB, som grundades i januari i år, blir auktoriserad distributör och partner till internationella Tensar.

Geoskills är ett konsultföretag som arbetar med geotekniska markundersökningar, geotekniska utredningar, geokonstruktioner, utbildningar och beställarstöd. Företaget drivs av Tomas Törnkvist och Tommy Edeskär.

Företaget erbjuder tjänster från idéarbete till färdigbyggande och skadeutredningar. Kunderna är allt från små lokala entreprenadföretag till de stora aktörerna i branschen och beställare som Trafikverket och anläggningsägare. Bolaget håller även utbildningar och bedriver kursverksamhet. Till skillnad från många andra konsultföretag vänder man sig också till privatpersoner.

Det Englandsbaserade Tensar är verksamt över hela världen inom byggbranschen och levererar lösningar med stabilisering som minskar materialproduktion och transporter. För ett vägprojekt kan en geoarmerad lösning spara en tredjedel av materialet. Vilket för några kilometer väg motsvarar flera hundra lastbilslass med kross eller grus.

De produkter man nu ska samarbeta kring är geonät, stabiliseringsnät, asfaltsarmering och geotextil.

Annons