Sven Tornberg

Sven Tornberg, kommunalråd i Haparanda.

Haparanda anlitar konsult för fler tv-inspelningar

Haparanda Haparanda kommun har tecknat avtal med Joa Larback och ett Malta-företag för att locka fler tv- och filmproduktioner, skriver Haparandabladet.

Joa Larback arbetade som plats- och säkerhetschef i Robinsonproduktionen i Haparanda i somras. Företaget som är avtalspart är det Maltaregistrerade Edge Water Business Complex.

Robinsonproduktionen i Haparanda har väckt stor uppmärksamhet redan innan den sänts, sändningen startar i mars.

- Vi måste smida medan järnet fortfarande är varmt, sa kommunalrådet Sven Tornberg till Haparandabladet när kommunstyrelsens arbetsutskott i september gav kommundirektör Lena Ekh i uppdrag att teckna avtal om en konsulttjänst för att arbeta med att locka fler tv- och filmproduktioner till kommunen.

Konsulttjänsten är direktupphandlad och därför maximerad till 600.00 kronor. Avtalet löper fram till sista februari 2021 och enligt det ska konsulten möjliggöra lokal produktion av upplevelsebaserad tv- och filmproduktion i Haparanda. I uppdraget ingår också produktion av en hemsida och produktion av marknadsföringsfilm.

Förutom arvodet till konsulten förbinder sig Haparanda kommun att stå för kostnaderna för värdskap och mottagande av representanter för produktionsbolag som besöker Haparanda inför eventuella inspelningar.

Annons