Gällivare Solnedgång

Kommunledning och fack i offensiv för etablering

Gällivare Kommunledningen i Gällivare och Gruv 4:an gör en gemensam offensiv i dragkampen med Luleå om var Hybrits demoanläggning ska lokaliseras. I ett gemensamt debattinlägg presenterar man det som talar för Gällivare.

Kommunledningen har gjort offentliga utspel tidigare, liksom organisationen Företagarna i Gällivare. 

Nu skriver man tillsammans med Gruv 4:an. Här är inlägget man offentliggjorde under tisdagen:

"Som representanter för arbetarrörelse och politik i Gällivare är vi glada och stolta att vara en av de orter som uppfyller kriterierna för lokaliseringen av Hybrits demonstrationsanläggning. Vårt engagemang för denna etablering är stort, nu och framåt.

Som arbetare och lokalbefolkning i Gällivare och Malmberget, har vi i generationer levt i ett samhälle som är föränderligt och därför blivit bra på att anpassa sig efter nya situationer. Vi har genom ständig utveckling och nytänkande lyckats gräva sig djupare ner i marken, processat och förädlat vår mineral till en produkt i världsklass. Här på orten finns både erfarenhet och spetskompetens för stöd i bygg och uppstartsprocesser men även som framtida arbetskraft. En etablering i Gällivare kommun, Vitåfors är mest hållbar ur flera perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det ger också en signal att vi är en gruvort värd att satsa på.

Det går heller inte att bortse från att den nya tekniken gör en etablering möjlig i Norrbottens inland. Tidigare krävdes en hamn för att ta emot stenkol. Nu förändras allt när klimatkraven ritar om den industriella kartan. Stora satsningar på industri kan läggas där råvarorna som el, vatten och malm finns, istället för att sända iväg dem att förädlas vid kusten, eller någon annanstans långt bort. Inlandet hamnar högre upp i värdekedjan och det är på tiden.

Gällivare erbjuder en lokalisering i Vitåfors som mer än väl möter de höga krav på tillgänglighet, hållbarhet och ekonomi som verksamheten och ägarna ställer. Närheten till malmen, möjligheterna till grön elförsörjning, de logistiska förutsättningarna, ingen risk för flyghinder och det starka lokala stödet gör att Gällivare är perfekt för etableringen. Den kommunala tillståndsprocessen är snabb, effektiv och användbar i övriga tillståndsprocesser.

En etablering i Vitåfors har förutsättningar att bli mest energieffektiv, exempelvis förenklar vi processen genom varmmatning/hot feeding, där LKAB:s varma pellets går direkt in i processen. En preliminär uppskattning visar en potential på ca 300 GWH per år.

Etableringen i Vitåfors kan minska transportkostnaderna, vi anknyter till transportnätet och har redan identifierat möjligheten att frigöra viktig transportkapacitet till Luleå och Narvik, på hårt belastade järnvägar eftersom processen gör samma mängd järn med 30 procent mindre volym.

Kommunen är redo att brett i samhället arbeta vidare med de synergier som skapas i och med etableringen, bland annat höggradig och låggradig överskottsvärme och syrgas.

Etableringen är en möjlighet för att fortsätta den hållbarhetsresa som kommunen och regionen befinner sig i. Demonstrationsanläggningen kan vara del av en utveckling som etablerar Gällivare som ett center för hållbarhet – inte bara i Sverige, utan också internationellt. Den är nästa steg mot ett globalt ledarskap inom fossilfri ståltillverkning. Den kan dessutom bli en grundbult för inlandets revansch."

Vänliga hälsningar

Henrik Ölvebo (mp)          Birgitta Larsson (s)            Jeanette Wäppling (v)

Kommunstyrelsens           Kommunalråd                    Kommunalråd

Ordförande

Elin Johansson                                                            Tomas Larsson

Styrelseledamot Gruv 4:an                                         Ordförande Gruv 4:an