Framtidssäkrad Kompetensförsörjning (Kopia)

Maria Söderberg och Keith Svenbring, processledare, och Ulrika Magnusson, projektkoordinator. Foto: Lennart Håkansson

Projekt ska säkra kompetensförsörjningen

Luleå Ett projekt lett av Luleå Business Region, där 15 Luleåföretag deltar, ska ta fram en manual som kan hjälpa alla företag med den allt viktigare kompetensförsörjningen.

Vid fyra möten ska de 15 chefer och HR-ansvariga som deltar arbeta fram en manual eller guide för hur rekrytering och kompetensförsörjning kan förbättras. Syftet är att göra företagen attraktiva som arbetsgivare och främja en hållbar tillväxt i Luleå.

Två externa processledare har knutits till projektet: Maria Söderberg, Dare Consulting AB, och Keith Sivenbring, Arnqvist & Sivenbring AB.

- De flesta branscher kommer att ha stora behov av kompetensförsörjning. Här kan företagen lära sig hur rekryteringsprocessen kan bli vassare än vad den är i dag, säger Maria Söderberg.

Under utbildningens fyra träffar med alla deltagare samlade och vid processledarnas företagsbesök ska de deltagande utveckla sin egen strategi för detta, och dela med sig av sina erfarenheter. På så sätt ska en manual växa fram som kan användas av många fler företag.

En viktig del i ett företags strategi på det här området är så kallad employer branding, det vill säga hur ett företag kan skapa ett varumärke som lockar ambitiösa människor med rätt kompetens. Det handlar om effektivitet, om att skapa en kultur där människor gör det de ska göra.

-  Personalen måste vara delaktiga i att skapa värderingar och att genomföra det man bestämt. Det är viktigt att cheferna är förebilder och lever sin värdegrund, säger Keith Sivenbring.

Projektet Framtidssäkrad kompetensförsörjning tog sin början för ett par år sedan i Luleå Näringslivs branschråd för kompetensförsörjning. Nu drivs det  av Luleå Business Region och finansieras av Luleå kommun och Tillväxtverket.

- Det är ett pilotprojekt som pågår i höst. Sen får vi se om det blir en fortsättning. Det är vår förhoppning, säger Ulrika Magnusson som är projektkoordinator på Luleå Business Region.

Annons