Risab vill utvinna vanadin ur SSAB:s slagg

Luleå Risab vill utvinna vanadin från slagghögarna på SSAB i en processanläggning som byggs antingen på Hertsöfältet i Luleå eller i Svartbyn i Boden, skriver Norr Media.

Risab, eller Recycling Industries Scandinavia AB, är ett svenskt dotterbolag till australiensiska Critical Metals Ltd. Critical Metals har skrivit ett tioårsavtal med SSAB om utvinning av slaggen.

Metallen vanadin används bland annat vid tillverkning av höghållfast stål och olika legeringar. Det finns vanadin i SSAB:s slagghögar i Luleå, Oxelösund och Brahestad i Finland.

Företaget utreder var en processanläggning kan byggas och tittar på fem orter i tre länder: Luleå och Boden i Sverige, Brahestad och Pori i Finland och Teeside i England.

Bolaget ska ansöka om tillstånd under andra kvartalet 2021 och har som mål att anläggningen ska tas i drift i slutet av 2024.

Annons