SSAB stål

Stålproduktion vid SSAB i Luleå. Foto: Lennart Håkansson

SSAB miljödeklarerar sina produkter

Luleå SSAB deklarerar den miljöpåverkan alla deras produkter har under hela produktionen. Vilket kunden kan komplettera för att få reda på produktens hela livscykel.

– Vi redovisar alla utsläpp fram till att produkten är färdig att levereras. På så sätt blir det enkelt för våra kunder att själv bygga vidare med deras värden och få ett totalt utsläppsvärde för just sin produkt, säger Jonas Larsson, miljöchef på SSAB.

SSAB har arbetat med miljödeklarationer i flera år, men märker nu en ökad efterfrågan på det från kunderna. Miljödeklarationen görs med ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan, Environmental Procuct Declaration, EPD.

Det finns EPD:er för alla SSAB:s produkter i ett tiotal deklarationer. Det finns för varmvalsade, kallvalsade, metallbelagda och färgbelagda stålprodukter. I EPD:erna redovisas värden från hela produktens livscykel. Det innebär att även underleverantörernas utsläpp vägs in och all energi som har använts i framställningen av produkten. 

– Det är viktigt att få den helhetsbilden och att vara transparenta. På så sätt får både vi och kunderna ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet, säger Jonas Larsson. 

Annons