Projekteam RIT2021

Projektteamet i RIT2021.

Stort intresse för rymdkonferens

Kiruna Årets upplaga av konferensen Space Inovation Forum sändes för första gången digitalt från Rymdcampus i Kiruna. Intresset var rekordstort med 150 deltagare från flera länder. Förutom från Sverige var deltagarna från Finland, Danmark, Baltikum, Storbritannien och USA.

Temat för konferensen var affärsmöjligheter inom satellitdata. Bland de internationella talarna fanns representanter från produktutveckling, tillämpning och finansiering av nya innovationer. 

Flera deltagare och talare återkom till utmaningen att nå ut bredare med satellitdatas potential även utanför rymdindustrin. Satellitdata kan paketeras och användas för att lösa problem på jorden genom att utveckla tjänster och applikationer för vardagen. 

Space Innovation Forum organiseras av RIT2021 - ett regionalt utvecklingsprojekt som pågår 2019-2021. Syftet är att stärka innovation och samarbete som främjar tillväxt kring rymdsektorn i Norrbotten. Projektet drivs av Luleå tekniska universitet, LTU Business, IRF, Arctic Business och ESA BIC Sweden, med stöd från SSC - Swedish Space Corporation, OHB Sweden, GKN Aerospace, Region Norrbotten, Luleå Kommun, Kiruna Kommun, Sparbanken Nord och EU.

Annons